Ievērībai!
  • Nomas cena uz visu nomas periodu ~3 diennaktis.
  • Veicot dekoru rezervāciju tiek sastādīts preču nomas līgums un klientam ir pienākums iemaksāt nomas cenu pilnā apmērā. Pie preču saņemšanas tiek sagatavots pieņemšanas - nodošanas akts un klients veic drošības naudas iemaksu, kas tiek atgriezta pilnā apmērā pēc preču atgriešanas.
  • Rožu bumbas ir paredzētas izmantošanai TIKAI iekštelpās!
  • Laicīgi rezervējot, iespējams iznomāt lielāku rožu bumbu skaitu, kā arī bumbas citā Jūsu izvēlētā krāsā (arī daudzkrāsainas)!